Faciendum AB

Aktiebolaget är en del i Ådalens Farmartjänst organisation. Bolaget bedriver entreprenadverksamhet.