I Västernorrlands län hittar ni Ådalens Farmartjänst, Ekonomisk förening.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas (företagarnas) ekonomiska intressen genom medlemmarnas begagnande av föreningens tjänster avseende uppdrag där medlemmarna och deras maskiner, redskap och verktyg skall användas samt bedriva med det sagda förenlig eller sammanhängande verksamhet.

Du har uppdraget. Vi har kompetensen och utförarna!

Exempel på Tjänster:

  • Byggservice ROT-arbete
  • Tak & snöskottning
  • Park och grönyteskötsel
  • Bemanning
  • Trädfällning
  • Röjning och plantering
  • Anläggning
  • Industriservice
  • Verkstadsarbeten